Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Agenda 2030

(Välj svensk text nere i högra hörnet på spelaren)

Agenda 2030 med sina 17 globala mål och 169 delmål är allas ansvar och är den mest ambitiösa färdplanen för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det betyder att Agenda 2030 är en ledstjärna för allt arbete även i Kalmar kommun.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 22 februari 2022