Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Norra staden

I de norra delarna av Kalmar sker en snabb tillväxt på bostäder. Här har resan påbörjats för att binda ihop centrala Kalmar i söder med stadsdelen Lindsdal i norr.

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Hansabrons lekpark

Intill Hansabron och det nybyggda bostadsområdet byggs nu en naturlekpark.

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom

Här växer en ny stadsdel fram som en bindande länk mellan Vimpeltorpet och Lindsdal.