Norra staden

I de norra delarna av Kalmar sker en snabb tillväxt på bostäder. Här har resan påbörjats för att binda ihop centrala Kalmar i söder med stadsdelen Lindsdal i norr.

Berga - Norrlidenstråket

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Del av Djurängen 2:4 m fl, Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Del av Visiret och Svärdet m.m, Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Norrlidsparken

Sommaren 2018 byggs en aktivitetspark i Norrliden

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, etapp 1

Här byggs omkring 600 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar

Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19, (Karlssons äng), Norra staden

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus