Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Norra staden

I de norra delarna av Kalmar sker en snabb tillväxt på bostäder. Här har resan påbörjats för att binda ihop centrala Kalmar i söder med stadsdelen Lindsdal i norr.

Berga

Om stråket från odlingslandskapet i väst till Kalmarsund i öst via arenaområdet, Djurängen, Berga och Norrliden

Djurängen

I planen finns flerbostadshus och småhus

Funkabo

Utbyggnad av cirka 160 lägenheter längs med Norra Vägen

Karlssons äng

Här ska en förskola och omkring 400 bostäder byggas. Både villatomter och flerbostadshus

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom

Snurrom, verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Snurrom