Snurrom - friluftsstaden

I norra Kalmar växer en ny stadsdel fram i möte mellan natur och stad, friluftsliv och vardagsliv med en blandning av bostäder, service, handel och arbetsplatser.

Snurrom, etapp 1

2016 drog arbetet igång med att bygga ett nytt bostadsområde i Snurrom.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Markanvisningstävlingar

Vi har hållit flera markanvisningstävlingar i Snurrom. Bland annat med fokus på hållbarhet.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.