Fjölebro, Lindsdal - Del av Västerslät 9:17 med flera

Kartbild över Fjölebro

Varför?

Kommunen fortsätter att utveckla Fjölebro. Detaljplanen gör det möjligt att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en grön, småskalig stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar. Den moderna trädgårdsstaden har varit förebild i planarbetet och är det även i det fortsatta arbetet. Närmast E22 är det möjligt för verksamheter att etablera sig.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Fler sidor inom lindsdal

Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

syftet är att skapa förutsättningar för bostäder, centrum och omsorgsboende.

Hundrastgård i Lindsdal

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 september 2022
Publicerad: 21 januari 2019