Fjölebro, Lindsdal - Del av Västerslät 9:17 med flera

Varför?

Planens syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en grön, småskalig stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och Kalmar. Närmast E 22 möjliggörs verksamheter som tar tillvara ett gott kommunikationsläge utan att störa omgivande bostäder.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Kontakt

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Publicerad: 21 januari 2019