Borshorva 2:30 med flera, Lindsdal

Illustration som visar ett möjligt bebyggelseförslag

Illustrationen visar ett möjligt bebyggelseförslag.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom lindsdal

Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

syftet är att skapa förutsättningar för bostäder, centrum och omsorgsboende.

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Hundrastgård i Lindsdal

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 13 juni 2022