Borshorva 2:30 med flera, Lindsdal

Illustration som visar ett möjligt bebyggelseförslag

Illustrationen visar ett möjligt bebyggelseförslag.

Detaljplanen har överklagats.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2024-04-29 § 71. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Deras bedömning förväntas ta cirka 6-12 månader.

Klicka här för att se en presentation över planförslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Fler sidor inom lindsdal

Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

syftet är att skapa förutsättningar för bostäder, centrum och omsorgsboende.

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Hundrastgård i Lindsdal

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024
Publicerad: 13 juni 2022