Hundrastgård i Lindsdal

Hundrastgårdens placering på flygbild.

I det gulmarkerade området bygger vi hundrastgården.

Här planerar vi för en hundrastgård i skogsmiljö, storlek cirka 35 gånger 45 meter.

Ytan röjs och gallras och vi sätter upp ett stängsel omkring rastgården. Ett flertal stora träd kommer att sparas inne i själva hundrastgården. Vi anpassar placeringen till befintliga stigar så att du fortsatt kan röra dig igenom området.

Byggnation planeras under november-december 2021.

Fler sidor inom lindsdal

Askkakan 3 (Lindsdals centrum)

syftet är att skapa förutsättningar för bostäder, centrum och omsorgsboende.

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Övriga länkar

Publicerad: 28 oktober 2021