Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Lindsdal

I Lindsdal pågår utveckling på flera håll. Här byggs bostäder, service och verksamheter.

Fjölebro

Här planerar vi för bostäder och verksamheter

Milstenens förskola

En ny förskola byggs just nu i centrala Lindsdal.