Ljungbyholm, Ljungby 16:236

Varför?

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och samtidigt bevara områdets karaktär. Dagvattenhantering är också en viktig fråga i planen.

Vad?

I planen finns 48 villatomter och 30 hyreslägenheter samt möjlighet att anlägga en lekplats.

När?

Utbyggnaden av området pågår. Ljungbyholms Bygg och Smide bygger totalt 12 lägenheter. East Coast Livings AB bygger 22 lägenheter. Samtliga är 2:or och 3:or i hyresrättsform. Villatomterna i första etappen är sålda. Vi planerar att sälja fler villatomter i nästa etapp under 2019-2020.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-01-25.

Fler sidor inom byarna i möre

Hossmo

En ny bostadstomt planläggs söder om gården och fastigheten Hossmo 1:149

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 21 juni 2017