Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ljungbyholm, Ljungby 16:236

Varför?

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med ambitionen att skapa en boendemiljö som tar tillvara på områdets förutsättningar. Tillgängligheten till det omgivande landskapet och väl tilltagna tomtstorlekar har prioriterats i utformningen.

Vad?

I planen finns 48 villatomter och 30 hyreslägenheter samt möjlighet att anlägga en lekplats.

När?

Utbyggnaden av området pågår. Ljungbyholms Bygg och Smide har byggt totalt 12 lägenheter. East Coast Livings AB byggde 22 lägenheter. Samtliga är 2:or och 3:or i hyresrättsform. Villatomterna i första etappen är sålda. Vi planerar att erbjuda tomtkön 35 nya villatomter under juni 2020.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2016-01-25.

Kontakt

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020
Publicerad: 21 juni 2017