Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Ljungbyholm, Ljungby 16:236

Detaljplan för utbyggnaden av  södra Ljungbyholm

Detaljplanen i södra Ljungbyholm antogs under 2016. Den gjorde det möjligt att bygga ett 50-tal villor och ett 30-tal hyresbostäder.

Ljungbyholms bygg och smide AB har byggt 12 och East Coast Livings AB har byggt 22 hyreslägenheter.

Alla villatomter är sålda och nu byggs de sista villorna i området. Asfaltstoppen på Havrevägen planeras att läggas våren 2022. Asfaltstoppen på Rapsvägen planeras att läggas år 2023.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Kontakt

  • Klara Johansson

    Exploateringsingenjör

    010-352 00 00

    Besöksadress

    Storgatan 35 A

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 januari 2022
Publicerad: 21 juni 2017