Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av kommunens befolkning bor. 

Hossmo

En ny bostadstomt planläggs söder om gården och fastigheten Hossmo 1:149

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.