Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av kommunens befolkning bor. 

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.