Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av kommunens befolkning bor. 

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Vångerslät

Syftet med planen är att anpassa bestämmelser till dagens markanvändning.