Lek för alla i Rockneby

Vi tittar just nu närmare på lekplatserna i kommunen för att se till att det finns bra lekmöjligheter för alla. Nu har turen kommit till Rockneby, som kommer att få en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

När vi jobbar med lekplatserna tittar vi på var de ligger så att så många som
möjligt får nära till lekplatserna. Vi ser även över skicket på dem och tittar på om
de är tillgänglighetsanpassade. I vissa fall läggs lekplatser ner och i andra fall
rustas de upp eller så bygger vi helt nya lekplatser.

I Rockneby kommer det att bli en ny lekpark med djungeltema, en spännande
lekplats och utegym samt en hinderbana med renoverad grillplats. Dessa
kommer att ligga mer centralt än dagens lekplatser och passa fler åldrar än
tidigare. De fungerar även som mötesplatser där du kan grilla eller träna på
utegymmet. Utegym och lekplats byggs 2020, hinderbana och grillplats år
2020/2021 och lekparken år 2021/2022.

I samband med detta kommer en del av lekplatserna i ytterkanterna av samhället
att tas bort, men lekredskap i gott skick tar vi förstås vara på och använder på
andra lekplatser. Arbetet med att ta bort och flytta lekredskapen gör vi 2020-2022.

Fler sidor inom byarna i möre

Del av Åby 6:2

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Harby 17:16 med flera

Planen möjliggör nya bostäder

Moskogen 1:1 (Verksamhetsområde utanför Trekanten)

Verksamhetsområde och ny trafikplats vid Moskogen

Nya bostäder i Halltorp

Här planeras för ny småskalig bebyggelse.

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 april 2023
Publicerad: 8 februari 2021