Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Binnåsavägen - Tvärskog

Kartbild över Binnåsavägen och var de nya tomterna ligger.

Råsbäck 1:78 samt delar av fastigheterna Råsbäck 1:2 och Tokabo 1:2.

Fler sidor inom byarna i möre

Lek för alla i Rockneby

Här byggs en ny lekplats för små barn, en lekpark för större barn, utegym och hinderbana.

Ljungbyholm

Här ska 30 hyresrätter byggas. I området finns även villatomter

Ny Kriminalvårdsanstalt Kalmar

En ny kriminalvårdsanstalt planeras för att möta framtidens behov kring modernitet, säkerhet och kapacitet

Rockneby

Här planerar vi för flerbostadshus och eventuellt radhus för att komplettera villabebyggelsen.

Snättebro etapp 2

Här planeras för ny småskalig flexibel bebyggelse.

Trekanten

Planen möjliggör för bostäder och utreder möjligheten för en ny förskola

Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Publicerad: 11 januari 2022