Vad har gjort att deltagarna utvecklats och integrerats bättre i Kalmar?

Tre kvinnor går en höstpromenad ihop.

Kombinationen mellan teori och praktik på heltid har varit nyckeln till ökad inlärning och en bredare förståelse. Helheten har antagligen också resulterat i den höga närvaron.

Hälsa och friskvård har varit en betydande faktor som bidragit till ökad fysisk och psykisk hälsa bland många deltagare. Deltagarna har fått möjlighet att komma ut i samhället och lära känna sin stad. Relationsbyggande mellan deltagare och personal har gett en god och trygg inlärningsmiljö. Bas KALMAR har haft som mål att möta deltagarna där de är, baserat på deras förutsättningar och förkunskaper.

Verksamheten har skyndat långsamt med mycket repetition och uppföljningar. Deltagarna har getts möjlighet att repetera kunskapen hemma med hjälp av inspelade instruktioner via appen Whats App samt arbetsblad med QR-koder. Deltagarna har varit uppdelade i olika grupper baserat på deras nivåer och behov.

Tiden är A och O. Denna målgrupp behöver mycket tid, både för att förstå men också för att hinna samla ihop sig och sina tankar i det nya livet i Kalmar och Sverige. Det är mycket som behöver tränas på och repeteras. Konkreta aktiviteter som att åka buss, cykla, åka på utflykter besöka affärer och myndigheter.

Arbetsförmedlingen har sett att:

  • Bas KALMAR är en första aktivitet för en grupp som Arbetsförmedlingen inte har något annan anpassat för, ett glapp att fundera över hur vi tillsammans ska fylla i framtiden.
  • Deltagarna har lärt sig, särskilt många av de kvinnor som deltagit, att hitta ett större driv att själva ta ansvar för sin egen process framåt och stärkta självförtroendet.
  • Bas KALMAR är en väg in till SFI men också till samhället i stort.

Cheferna i kommunen kan se att nyttan med Bas KALMAR är att individer med kort utbildning ökat sina möjligheter att lyckas på SFI. Bas-insatserna har gynnat individens etablering. De har också fått koll på vilka insatser som kommunen behöver utveckla för att möta målgruppen där den befinner sig. Samverkan mellan inblandade parter spelar stor roll.

Bas-personalen menar att något som har gjort att deltagarna gått vidare, brutit utanförskap och kommit in i samhället var att de fått vara en del av samhället. Bas KALMAR har visat omgivningar och aktiviteter på ett konkret sätt, exempelvis Friskis&Svettis,Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, simhallen, friluftsområden, åka buss samt handla i affärer och apotek. De har lärt sig, särskilt många av de kvinnor som deltagit, att hitta ett större driv att själva ta ansvar för sin egen process framåt. Många av deltagarna har upplevts fått en bättre självbild.

Bas-personal och andra parter runt deltagargruppen menar att individerna har blivit mer vana vid dialoger utifrån Bas KALMAR:s arbetssätt. Ett vänligt bemötande gör skillnad i det långa loppet, det märks hos alla deltagare. De känner sig sedda och hörda.

Bas KALMAR har varit av avgörande betydelse för den här gruppens framtid. Projektets arbete har öppnat upp för fler förutsättningar att klara av SFI-studier. Godkända SFI-studier kan lättare leda till arbete, vilket har en avgörande betydelse för inkludering i det svenska samhället.

Fler sidor inom framgångsfaktorer

Vad är det unika med Bas KALMAR?

Bas KALMAR:s verksamhet har genomgående fokuserat på enkelhet, repetition och att ge en bra grund för lärande.

Vad är det som är viktigt efter tiden på Bas KALMAR?

Bas KALMAR ser att alla aktörer behöver fortsätta stärka och visa gruppens potential.

Framgång och utmaningar med Bas KALMAR i framtiden enligt Bas-personalen

Personalen berättar om vad som har varit framgångsfaktorer och vad som varit utmanande under projektets gång.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021