Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vad är det unika med Bas KALMAR?

Bas KALMAR:s verksamhet har genomgående fokuserat på enkelhet, repetition och att ge en bra grund för vidare lärande.

Personaltätheten har gjort det möjligt att individanpassa undervisningen i stor utsträckning. Bas har kunnat dela upp deltagarna i små grupper utifrån deras nivåer och behov. Personalen har haft bred kompetens inom olika områden och haft olika ansvarsområden inom projektet.

Språkstödet har varit avgörande för att deltagarna ska förstå vad undervisning och aktiviteter har haft för syfte. Friskvårdsinsatserna har gett en bättre hälsa hos många. Modersmålsundervisningen har gett förförståelse för ny språkinlärning och stärkt självkänslan.

Introduktionshandläggarna har sett att kontinuitet är betydelsefull då man får vara på samma ställe varje dag med samma personal och att handläggarna kan komma dit. Heltidsstudier har varit värdefullt för välbefinnande, hälsa och utveckling. Stor skillnad jämfört med halvtidsstudier.

Det är svårt för introduktionshandläggarna att nå Bas KALMAR:s målgrupp för att boka möten och sedan få dem att komma till rätt tid och plats. I början av projektet var det ett hinder att deltagarna inte kunde lämna Bas KALMAR för olika möten på grund av ESF:s närvarorapportering, men sen blev det en tillgång att introduktionshandläggarna i stället kom till Bas KALMAR. Att till exempel kunna boka en tid genom projektet har varit ovärderligt - individen är på plats och blir inte upptagen av annat på vägen till mötet.

Studiebesöken har varit viktiga och bra, för att lära sig hitta och kunna transportera sig i sin egen stad.

Fler sidor inom framgångsfaktorer

Vad har gjort att deltagarna utvecklats och integrerats bättre i Kalmar?

Här redovisas vad nyckeln är till ökad inlärning och en bredare förståelse hos målgruppen.

Vad är det som är viktigt efter tiden på Bas KALMAR?

Bas KALMAR ser att alla aktörer behöver fortsätta stärka och visa gruppens potential.

Framgång och utmaningar med Bas KALMAR i framtiden enligt Bas-personalen

Personalen berättar om vad som har varit framgångsfaktorer och vad som varit utmanande under projektets gång.

Publicerad: 26 maj 2021