Framgång och utmaningar med Bas KALMAR i framtiden enligt Bas-personalen

Här kan du läsa personalens egna ord om vad som har varit framgångsfaktorer och vad som varit utmanande under projektets gång.

Personalen har kunnat se att självförtroende, självkänsla och trygghet hos individerna har ökat. Liksom förståelsen för hur jämställdhet fungerar i Sverige, förståelsen för samhället samt vilka rättigheter och skyldigheter som individen har. Bas KALMAR har lagt en grund i den svenska språkutvecklingen.

Bas KALMAR har med framgång förmedlat grundläggande kunskaper inom hälsa, kost, sömn och motion.

En ny personalgrupp kommer behöva tid för att kunna lära sig den tysta kunskapen kring målgruppen och dess utmaningar.

Det är viktigt med tidigt språkstöd på individernas modersmål för att kunna nå största möjliga framgång. Detta har varit en stor utmaning när det gäller språk som inte är så vanliga i Sverige.

Bas-personalen märker större utmaningar för kvotflyktingar än andra flyktingar, antagligen då denna grupp ej haft asyl tid i Sverige. Under asyltiden får andra flyktingar möjlighet att vänja sig lite vid att bo i Sverige. Bas KALMAR har haft möjlighet att ge än mer grundläggande vardagslivskunskap till kvotflyktingar.

Det är en framgång att ha god tid på Bas KALMAR, 6–12 månader fungerar för de flesta.

Fler sidor inom framgångsfaktorer

Vad har gjort att deltagarna utvecklats och integrerats bättre i Kalmar?

Här redovisas vad nyckeln är till ökad inlärning och en bredare förståelse hos målgruppen.

Vad är det unika med Bas KALMAR?

Bas KALMAR:s verksamhet har genomgående fokuserat på enkelhet, repetition och att ge en bra grund för lärande.

Vad är det som är viktigt efter tiden på Bas KALMAR?

Bas KALMAR ser att alla aktörer behöver fortsätta stärka och visa gruppens potential.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021