Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Utbildning och kompetensutveckling för personal

Innan Bas KALMAR tog emot deltagare åkte de två medarbetare som redan var anställda för att starta projektet för att besöka likande verksamheter.

Fler sidor inom förutsättningar för goda effekter

Jobba på Bas KALMAR

För att arbetet ska flyta på behövs pedagoger som är trygga i sig själva och har en positiv människosyn.

Arbetsuppgifter för personalen

Här presenteras de olika arbetsuppgifterna för de olika arbetsrollerna i Bas KALMAR:s verksamhet.

Samverkan

Här presenteras Bas KALMAR:s organisation och samverkan utifrån styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 26 maj 2021