Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Jobba på Bas KALMAR

Flera händer som formar en cirkel i mitten av bilden.

För att arbetet ska flyta på behövs pedagoger som är trygga i sig själva och har en positiv människosyn.

Bas KALMAR behöver kompetens med olika arbetsuppgifter där alla hjälper varandra:

  • lärare i svenska och basämnen
  • friskvårdspedagog
  • modersmålslärare
  • coach/handledare

Pedagogerna behöver ha ett genuint intresse av att leda, lära och motivera andra människor och hjälpa dem att se deras egna resurser och möjligheter. Alla i personalen behöver vara engagerade, flexibla och ta egna initiativ. Man måste vilja vara med på att utveckla verksamheten för nyanlända med kort utbildningsbakgrund, tänka nytt och tänka brett.

För att arbetet ska fungera behövs idéer och förslag och att man hjälps åt, förbereder, ansvarar och deltar i olika aktiviteter som utflykter och årstidsbundna aktiviteter. Det är viktigt att ha lätt för att samarbeta med kollegor och alla behöver ha deltagarens bästa i fokus.

Samarbetsförmågan har visat sig ha stor betydelse för att arbetet ska gå framåt och utvecklas. Personalen bör vara ett team, jobba professionellt och inte styras av egna personliga åsikter i sin yrkesroll. Det är viktigt att personalgruppen är samspelta och jobbar mot samma mål, annars kan intressekonflikter komma upp. Det är viktigt att vara överens, vara öppen med det man tycker, att alla står bakom de beslut som man bestämt. Det behövs ansvarsfulla medarbetare som tycker att det är roligt med utmaningar, utveckling och respekterar människors olikheter.

Det är fördelaktigt med både män och kvinnor i personalgruppen för att visa på förebilder och jämställdhet kring könen oavsett bakgrund. Olika språkkunskaper samt kompetenser är en tillgång för att kunna möta alla deltagare. Det är viktigt att pedagoger och handledare har ett genuint intresse av att möta olika kulturer samt se och möta människor där de befinner sig.

Kostnad beror på antal deltagare. Men minsta bemanning för att få verksamheten att gå runt är 100 procent svensklärare/coach/handledare, 100 procent friskvårdspedagog/coach/handledare samt att köpa in tjänsten modersmålsundervisning/språkstöd på de modersmål som deltagarna talar. Denna lönekostnad kan uppskattas till cirka 1 600 000 kronor per år utifrån 2020 års lönesättning.

Personalgruppen behöver därutöver utökas i förhållande till deltagarna. Bas KALMAR:s erfarenhet är att språkstödjandet är ovärderligt för målgruppen kortutbildade. Därför underlättar det med flerspråkig personal, för att nå så många deltagare som möjligt. Språken i deltagargruppen har visat sig variera över tid eftersom flyktingströmmarna ändras.

Fler sidor inom förutsättningar för goda effekter

Arbetsuppgifter för personalen

Här presenteras de olika arbetsuppgifterna för de olika arbetsrollerna i Bas KALMAR:s verksamhet.

Utbildning och kompetensutveckling för personal

Här kan du läsa mer om hur personalen på Bas KALMAR har arbetat och kontinuerligt skaffat sig nya kunskaper.

Samverkan

Här presenteras Bas KALMAR:s organisation och samverkan utifrån styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 26 maj 2021