Samverkan

Bas verksamhet har samverkat i tre instanser utifrån styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift har varit att hjälpa ESF-projektet vidare och har haft träffar 2-3 gånger per termin. I styrgruppen satt beslutsfattande chefer som var intresserade av arbetet, där samarbetet skulle leda till att se varandra som kollegor och inte som konkurrenter och jobba framåt för målgruppens skull. Bas KALMAR har haft med chefer från enheten flykting och integration, socialtjänsten SFI och Arbetsförmedlingen.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen har bestått av SFI-lärare, handläggare från Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt den som var ansvarig för ansökningarna på Bas KALMAR. Gruppen har diskuterat deltagarna och plan efter Bas KALMAR varannan månad inför SFI start. De gemensamma samtalen och mötena gjorde att arbetet löpte på smidigt i alla olika instanser.

Referensgrupp

Referensgruppen har bestått av Mötesplatsen, SFI och Bas KALMAR i olika konstellationer och har träffats 1-2 gånger per år. Gruppen har diskuterat hur samarbetet fungerat och vad vi alla behövt tänka på för att hjälpa målgruppen framåt.

Fler sidor inom förutsättningar för goda effekter

Jobba på Bas KALMAR

För att arbetet ska flyta på behövs pedagoger som är trygga i sig själva och har en positiv människosyn.

Arbetsuppgifter för personalen

Här presenteras de olika arbetsuppgifterna för de olika arbetsrollerna i Bas KALMAR:s verksamhet.

Utbildning och kompetensutveckling för personal

Här kan du läsa mer om hur personalen på Bas KALMAR har arbetat och kontinuerligt skaffat sig nya kunskaper.

Publicerad: 26 maj 2021