Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kontakta Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kontaktinformation

Här hittar du vår besöksadress, telefon- och besökstider.

Våra handläggare

Telefonnummer till våra handläggare på Kalmarsunds överförmyndarnämnd