Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut, så kan du överklaga det. Det finns två olika sätt att överklaga kommunala beslut. Det ena är laglighetsprövning och det andra är förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller beslut som rör alla kommunmedlemmar medan förvaltningsbesvär gäller beslut som bara rör en eller flera enskilda kommunmedlemmar.

Förvaltningsbesvär

Vad är förvaltningsbesvär?

Förvaltningsbesvär prövas antingen av förvaltningsrätten eller av länsstyrelsen. Vid förvaltningsbesvär prövas om ett beslut har fattats i laglig ordning och om det är lämpligt. Beslutet kan både upphävas och ändras.

Lagar och regler

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Vem kan klaga?

Beslutet måste ha gått dig emot och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga. Det kan till exempel vara beslut om bygglov, detaljplan, socialt bistånd eller dispens från kommunens sophämtning.

Hur ska du göra om du vill överklaga?

Om du vill överklaga ett beslut som du anser ha gått dig emot, ska du skriva till antingen Förvaltningsrätten i Växjö eller Länsstyrelsen i Kalmar län. Vilken av dessa du ska skriva till framgår av en så kallad besvärshänvisning. Kommunen skickar besvärshänvisningen till dig tillsammans med beslutet. Tänk på att överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten eller länsstyrelsen men skickas eller lämnas in till kommunen.

Det är viktigt att du i brevet talar om vilket beslut du vill klaga på och att du noga beskriver varför du tycker att beslutet har gått dig emot. Glöm inte att ange namnet på den förvaltning hos kommunen som har fattat beslutet, till exempel samhällsbyggnadskontoret.

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom tre (3) veckor från det att du fick beslutet.

Adresser

Kalmar kommun

Postadress: Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
Besöksadress: Östra Sjögatan 18.
E-post: kommun@kalmar.se

Förvaltningsrätten i Växjö

Postadress: Box 42, 351 03 Växjö
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Länsstyrelsen i Kalmar län

Postadress: Länsstyrelsen i Kalmar län, 392 31 Kalmar
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Fler sidor inom överklaga beslut, rättssäkerhet

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

Senast uppdaterad: 7 september 2020
Publicerad: 13 juni 2017