Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Bostad med särskild service för vuxna

Du som på grund av din funktionsnedsättning inte klarar av att bo med stöd och hjälp i egen bostad kan få hjälp med bostad med särskild service.

Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. I de två förstnämnda ingår omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter.

  • Gruppbostad är till för dig som har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen och en fast personalgrupp.
  • Servicebostad är till för dig med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamma utrymmen och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i närheten av personalen. Du kan få det stöd du behöver i den egna lägenheten.

Vad kostar bostad med särskild service?

Du betalar inte för den service och omvårdnad som du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Vem kan få bostad med särskild service?

Du som har en funktionsnedsättning och som har behov av stöd.

Ansök om bostad med särskild service

Stödet finns både inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom socialtjänstlagen (SoL). Prata med din handläggare om dina möjligheter. Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om bostad med särskild service. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till bostad med särskild service. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om jag inte får bostad med särskild service

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 29 maj 2017