Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du kan vistas i korttidshem, hos stödfamilj eller på läger.

  • Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.
  • För dig som är ung och fortfarande bor hemma kan det vara ett sätt att vara hemifrån och förbereda dig för att så småningom flytta till eget boende.
  • Korttidsvistelse kan du få som en regelbunden hjälp, men också vid oförutsedda händelser.

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria. Skäliga avgifter får dock tas ut för bostad, resor, kost, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt de regler som kommunen bestämmer.

Vem kan få korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt LSS kan ansöka om korttidsvistelse (om du bor med din familj eller andra närstående).

Ansök om korttidsvistelse

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om korttidsvistelse. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till korttidsvistelse. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om du skulle behöver mer eller mindre korttidsvistelse, måste du kontakta handläggaren om det. Beslutet om korttidsvistelse kommer då att prövas på nytt.

Om jag inte får korttidsvistelse

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får korttidsvistelse, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Mer information

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 31 mars 2017