Bostadsanpassning

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad.

Kontakt

Fler sidor inom hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Kommunal hjälpmedelssamverkan

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna

Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Publicerad: 31 mars 2017