Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 66 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din vardag.

Det kan vara hjälp med andning, personlig hygien, att äta och dricka, av och påklädning, kommunikation med andra, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning eller stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Vad kostar personlig assistans?

Att ha personlig assistans kostar inget för dig.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är under 66 år och som har en stor, omfattande och varaktig funktionsnedsättning.

Ansök om personlig assistans

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om personlig assistans. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller arbetsterapeut. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler handläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du
kan ha rätt till assistansersättning.

Det går också bra för dig att ansöka direkt till Försäkringskassan. Då ansöker du om assistanersättning. Ansökningsblankett och information hittar du på forsakringskassan.se

Om jag inte får personlig assistans

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får personlig assistans, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Kan jag välja vem som ger mig hjälpen?

Du kan fritt välja den assistansanordnare du vill anlita. Du skriver ett avtal med den du väljer och ni gör tillsammans en planering för hur din personliga assistans ska genomföras. Verksamhet som bedriver personlig assistans måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan också välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter. Då görs en anmälan till IVO.

Om du väljer Kalmar kommun som assistansanordnare så utförs assistansen av Assistanspoolen.

För dig som redan har personlig assistans

Du som redan har beslut om personlig assistans från kommunen
eller assistansersättning från Försäkringskassan kan vid tillfälliga behov få
utökning av ditt beslut. Det här gäller dig som är under 66 år. Du ansöker om
detta hos kommunen.

Mer information

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Barn är i behov av trygga vuxna som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Bli familjehem för utsatta barn o

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 31 mars 2017