Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din vardag.

Det kan vara hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på dig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter bra kännedom om dig och din funktionsvariation.

Vad kostar personlig assistans ?

Att ha personlig assistans kostar inget för dig.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är under 65 år och som har en stor, omfattande och varaktig funktionsnedsättning.

Ansök om personlig assistans

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om personlig assistans.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller arbetsterapeut. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler handläggaren detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du
kan ha rätt till assistansersättning.

Det går också bra för dig att ansöka direkt till Försäkringskassan. Då ansöker du om assistanersättning. Ansökningsblankett och information hittar du på forsakringskassan.se

Om jag inte får personlig assistans

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får personlig assistans, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Kan jag välja vem som ger mig hjälpen?

Du kan fritt välja vilken privat assistanssamordnare du vill anlita. Du skriver ett avtal med den du väljer och ni gör tillsammans en planering för hur din personliga assistans ska genomföras.

Du kan också välja att själv vara arbetsgivare för dina assistenter.

Den personliga assistans som kommunen tidigare utförde har från och med 1 oktober 2018 lagts ut på entreprenad. Humana AB är det företag som vann upphandlingen och har nu avtal med Kalmar kommun till och med september 2021. Du kan fortfarande välja kommunen som utförare, men det är då Humana AB som har i uppdrag att utföra den personliga assistansen för dig.

För dig som redan har personlig assistans

Du som redan har beslut om personlig assistans från kommunen
eller assistansersättning från Försäkringskassan kan vid tillfälliga behov få
utökning av ditt beslut. Det här gäller dig som är under 65 år. Du ansöker om
detta hos kommunen.

Mer information

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet, sysselsättning

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 16 september 2021
Publicerad: 31 mars 2017