Daglig verksamhet

Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull  aktivitet och struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. Det kan vara aktiviteter och sysselsättning av olika slag som anpassas efter just dina intressen, förutsättningar och behov.

Vem kan få daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbetsförmåga och inte utbildar dig. Du har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd alternativt betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder från yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Kostnader, ersättning och avgift

Att delta i daglig verksamhet är kostnadsfritt men du betalar själv för resor, lunch och fika.

Du får en mindre ersättning när du deltar i daglig verksamhet. Ersättningen räknas inte som inkomst och är skattefri.

Ansök om daglig verksamhet

Du själv, din företrädare eller vårdnadshavare ansöker om daglig verksamhet. Ansökan kan göras i e-tjänsten du hittar i länken nedan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om jag får daglig verksamhet

Om du får beslut om daglig verksamhet enligt LSS får du en inledande kontakt med Slussen. De som jobbar på Slussen har som uppgift att kartlägga var du bäst kan trivas och utvecklas inom den dagliga verksamheten.

Om jag inte får daglig verksamhet enligt LSS

Om du får avslag på din ansökan kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Mer information

Kontakt

 • LSS-handläggare, socialförvaltningen

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Nygatan 36

  Postadress

  Socialförvaltningen, Box 834, 391 28 Kalmar

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 30 november 2023
Publicerad: 25 april 2017