Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.1177.se/Kalmar-lan/hitta-vard/kontaktkort/Habiliteringen-Kalmar/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län