Kontaktperson

Om du har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand kan du behöva en kontaktperson.

En kontaktperson blir som en medmänniska som ger dig stöd i vardagen. Kontaktpersonen kan ta med dig ut på roliga aktiviteter och hjälpa till så du får möjlighet att känna gemenskap i samhällslivet.

Vad kostar en kontaktperson?

Att ha kontaktperson kostar inget för dig, men du betalar för dina egna personliga
utgifter i samband med resor och aktiviteter.

Vem kan få kontaktperson?

Kontaktperson kan beviljas dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller en omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Du som beviljas kontaktperson har få eller inga kontakter utanför familjen. Du känner dig kanske ensam och har svårt att knyta och upprätthålla kontakter på egen hand. Insatsen riktar sig till både ungdomar och vuxna.

Ansök om kontaktperson

Du ansöker muntligt eller skriftligt om kontaktperson hos kommunen. En handläggare utreder ditt behov av stöd.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till kontaktperson. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är klar.

Om jag inte får kontaktperson

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får en kontaktperson, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Vill du bli kontaktperson?

Mer information

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet, sysselsättning

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 19 juni 2018
Publicerad: 31 mars 2017