Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Det finns flera sätt att underlätta vardagen på för dig som har en funktionsnedsättning. Du kan till exempel ansöka om bostadsanpassning eller fysiska hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Hjälpmedel

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Kommunal hjälpmedelssamverkan

Tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla hjälpmedelsservice i de berörda kommunerna