Familjehem eller jourhem

Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga behöver bo hos en annan familj. Det kan finnas olika skäl till det och behovet kan finnas under kortare eller längre tid, därför behövs familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och god man.


Både familjer och ensamstående kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson.

Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla genom att ge ett barn ett tryggt och stabilt hem att växa och utvecklas i. Ni blir särskilt utvalda för just det barnet eller ungdomen som placeras hos er. Viktigt är att ni själva lever i en trygg och stabil situation och har vilja, plats och tid att engagera er i ett barn som behöver er och er omsorg. I många fall leder familjehemsuppdraget till en livslång relation med barnet.

Som jourhem är ni en familj som med mycket kort varsel, ibland inom några timmar, kan ta emot ett barn som akut behöver komma till en annan familj för en begränsad tid och som senare antingen återvänder hem eller placeras i till exempel ett annat familjehem mer stadigvarande. Du kan vara antingen tillfälligt jourhem eller kontrakterat jourhem. Som tillfälligt jourhem kan du tacka ja till att ta emot jourplacerade barn när det passar dig och din familj. Som kontrakterat jourhem är oftast någon hemma på heltid för att ständigt vara beredd att ta emot ett barn akut.

Vill du veta mer om familjehem och jourhem? Läs mer på Min Insats Länk till annan webbplats..

Att vara kontaktfamilj eller stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller syskon i ert hem en eller ett par helger i månaden. Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter, kanske en utflykt i naturen, en eftermiddag på badhuset eller bara lite vanligt fredagsmys. Vi söker familjer som har en stabil situation och ett stort hjärta. Förutsättningarna kan vara olika. Olika barn behöver olika familjer med olika erfarenheter. Vi söker även familjer utanför Kalmar kommun då det för vissa barn är en fördel.

Att vara kontaktperson innebär att du en eller ett par gånger i veckan träffar ett barn, ungdom eller vuxen som behöver stöd. Uppdragets innehåll kan variera, men oftast handlar det om att göra vanliga saker tillsammans som till exempel att träna, ta en fika eller gå på bio. Tanken är att du ska fungera som en trygg kompis. Är du kontaktperson till ett barn eller ungdom är även tanken att du ska fungera som något av en förebild.

Vill du veta mer om kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson? Läs mer på Min Insats Länk till annan webbplats..

Captcha * (obligatorisk)

Så blir du familjehem eller jourhem

Kontakt

Fler sidor inom stöd och insatser

Avlösarservice i hemmet

Hjälp och avlösning för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet att genomföra egna aktiviteter

Boendestöd

Boendestödet kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet

Bostad med särskild service för vuxna

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Kontaktperson

För dig som har få kontakter utanför familjen och svårt att skaffa nya på egen hand

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn efter skolan från och med vårterminens slut det år du fyller 13

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidshem, stödfamilj eller lägerverksamhet för dig med funktionsnedsättning

Ledsagarservice

För dig som behöver hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp att klara grundläggande behov i din varda

Rådgivning och annat personligt stöd

För rådgivning och stöd enligt LSS kontaktar du Region Kalmar län

Vad är LSS?

Vad är LSS?

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Publicerad: 4 juni 2019