Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Landsbygdsutveckling i Södermöre

Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har avvecklats

Den 1 juni 2023 flyttades ansvaret för verksamheten över till Kalmar kommuns fackförvaltningar – omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Nämnden är kvar och jobbar med landsbygdsutveckling i hela kommunen.

”Att skapa en bygd genomsyrad av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”

Södermöre kommundel ligger strax söder om Kalmar stad och är en genuin och vacker landsbygdsdel. Här finns rika natur- och kulturmiljöer med en lång kustremsa, skogsbygder, bördiga marker och kommunens enda insjö. Som Kalmars enda kommundel utgör Södermöre halva kommunen till ytan.

Bra service i tätorter

De större tätorterna i kommundelen är Hagby, Halltorp, Ljungbyholm, Påryd, Tvärskog och Vassmolösa. Det finns en bra offentlig service i form av förskolor och skolor, bibliotek, vård- och omsorgsboenden, fritidsgårdsverkamhet och hälsocentral. 

Södermöre växer

Invånarantalet i Södermöre växer stadigt bland annat till följd av en ökad inflyttning från barnfamiljer. Idag har kommundelen drygt 7 800 invånare.

Genom bland annat satsningar på den offentliga servicen och arbetande för fler tomter i attraktiva boendemiljöer vill Södermöre kommundelsnämnd växa ytterligare under de kommande åren. 

Alla ska kunna påverka

Demokratiutveckling är en hörnsten i Södermöre kommundelsnämnds uppdrag. Det finns ett nära samarbete med föreningslivet i Södermöre. Därför finns det flera möjligheter för såväl ung som gammal att påverka kommundelsnämndens arbete. 

Du är alltid välkommen att kontakta dina politiker direkt eller personalen på kommundelskontoret.

Senast uppdaterad: 19 december 2023
Publicerad: 29 augusti 2022