Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmarhem AB

Kalmarhem är ett kommunägt bostadsföretag som förvaltar, bygger, utvecklar och förmedlar bostäder och lokaler inom Kalmar kommun.

Kalmarhem har cirka 4 700 lägenheter varav cirka 1 000 är speciellt reserverade för universitetsstudenter och ca 19 000 m² kommersiella lokaler.

Kalmarhems målsättning är att erbjuda ett brett utbud av hyresbostäder för att tillgodose olika boendekrav. Med kunskap och engagemang vill Kalmarhem ge sina kunder bra service, social trygghet och möjlighet till inflytande i sitt boende.

Hos Kalmarhem kan du välja att bo i traditionellt flerfamiljshus, höghus eller i marklägenhet. Hos oss finns förutom studenter även anpassade bostäder för 70+, så kallat Trygghetsboende. Kalmarhems bostäder passar alla behov! Ensamstående, studerande, barnfamiljer som äldre.

Kalmarhem är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Per Stephani.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 2 april 2019
Publicerad: 13 juni 2017