Kalmar Science Park AB

Kalmar Science Park är en utvecklings- och innovationsmiljö för företag. Med hjärta för entreprenörskap, bred kompetens och beprövade metoder och verktyg utmanas små och medelstora företag att växa.

Genom olika nätverk och aktiviteter kan företag hitta lösningar på globala utmaningar tillsammans med andra företag, forskning och offentlighet. Visionen är att bidra till Kalmarregionens utveckling genom att stimulera företag att gå från lokala idéer till globala affärer.

Kalmar Science Park är uppbyggt runt följande verksamheter:

  • Kalmar Science Park Incubator med stödjande affärsutveckling för startups och företag på idéstadium.
  • Kalmar Science Park Associate, ett nätverk för etablerade företag med ambition att växa som ökar möjligheten till kontakter, kunskap och innovation.
  • Kalmar Science Park Digital Business, ett kluster för företag som vill ta ett grepp om och bli ledande inom det digitala. Som söker ny kunskap och vill dela erfarenheter med andra utvecklingsintresserade företag.

Kalmar Science Park ägs av Kalmar Kommunbolag till 93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med fem procent samt CGI Sverige AB med två procent.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 februari 2022
Publicerad: 13 juni 2017