Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar Science Park AB

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar genom:

  • Kalmar Science Park Incubator, med stödjande affärsutveckling för dig som har en affärsidé som du vill utveckla och för dig som nyligen startat eller är på väg att starta ett företag. En inspirerande miljö där du kan arbeta sida vid sida med andra nyföretagare. En miljö där du får rådgivning.
  • Kalmar Science Park Member Network, ett nätverk av kunskapsintensiva företag som ökar möjligheten till kontakter, kunskap och kreativitet. Genom nätverket vill vi skapa en god tillväxtmiljö.
  • Kalmar Science Park Partner, företag som vill erbjuda sina tjänster till företagen inom Kalmar Science Park. Med specialistkompetens tillför du som Partner ett mervärde och hjälper därmed våra företag att växa.
  • Vi hjälper även dig som vill etablera ett kunskapsintensivt företag i Kalmar att hitta de kontakter du behöver.

Kalmar Science Park ägs till 93 procent av Kalmar Kommunbolag AB, resterande 7 procent ägs av näringslivet.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 29 maj 2018
Publicerad: 13 juni 2017