Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna. Till oss kan du vända sig för att få stöd och hjälp.

Socialförvaltningen arbetar med

  • tillfälligt ekonomiskt stöd
  • problem med missbruk
  • familjerättsliga frågor som samarbetssamtal
  • faderskapsutredning
  • anmälan att någon far illa
  • behov av stöd vid funktionsnedsättning
  • mottagande av ensamkommande asylsökande barn
  • serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak och öl (det är socialnämnden som fattar beslut i dessa ärenden).

På socialförvaltningen arbetar cirka 1 200 personer.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 21 september 2020
Publicerad: 30 mars 2017