Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till kommunens verksamheter när det gäller bland annat lokaler, varor och städ.

Serviceförvaltningen arbetar också med

  • att se till att lokaler uppfyller behoven som våra verksamheter har
  • att se till att det finns rätt varor
  • våra fordon
  • fastighetsservice
  • transport-, verkstads-, kost- och städtjänster till kommunens verksamheter
  • gator, parker och grönområden
  • båt- och badplatser.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 september 2022
Publicerad: 30 mars 2017