Utbildningsförvaltningen

I utbildningsförvaltningens verksamheter ingår öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola.

Utbildningförvaltningen arbetar med att

  • verkställa och följa upp politiska beslut som rör utbildningsnämndens ansvarsområde och ge service åt nämndens politiker
  • ge råd och stöd till barn, ungdomar och deras vårdnadshavare samt ge information till allmänheten och
  • ge råd och stöd till rektorer, personal samt samordna, utveckla och utvärdera verksamheten.

Det är cirka 8 500 barn och ungdomar från ett till 16 år som går i våra 30 förskolor och skolor. Dessa skolor har totalt 1 500 anställda.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 september 2022
Publicerad: 30 mars 2017