Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar med socialtjänst, hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer.

Omsorgsförvaltningen ansvarar också för

  • insatser inom socialtjänstlagen till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar
  • för hemsjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 30 mars 2017