Kontaktuppgifter till förvaltningscheferna

Kommundirektör

Utbildningsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

Serviceförvaltningen

Socialförvaltningen

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har sju olika förvaltningar

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 8 februari 2024
Publicerad: 8 februari 2018