Kalmar Hamn AB

Kalmar Hamns affärsidé är att erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt och tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet.

Vi ska finnas tillgängliga när och där kunderna behöver oss och alltid möta dem med deras bästa för ögonen och därmed också vara lyhörda för deras krav och önskemål.

Hamnarna i det svenska hamnväsendet är nödvändiga för näringslivet och dess logistik. Så även i Kalmarregionen, där Kalmar Hamn en betydelsefull samarbetspartner för näringslivet och för effektiva, säkra och prisvärda transporter.

Kalmar hamn arbetar huvudsakligen med:

  • att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen (ej fritidsbåtar, dessa ansvarar serviceförvaltningen för, 0480-45 00 00)
  • krankörning och annan godshantering
  • att erbjuda ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning med mera)
  • att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår med mera)
  • att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning
  • Kalmar Hamn är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 maj 2023
Publicerad: 26 september 2022