Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmar Hamn AB

Kalmar Hamn AB tillhandahåller hamnanläggningar samt utför hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster. Bolaget är helägt av Kalmar Kommunbolag AB.

Våra möjligheter/Our services

Verksamhet

Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kund...