Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Välkommen till Kalmar Kommunbolag!

Kalmar kommun driver delar av sin verksamhet i bolagsform. I koncernen Kalmar Kommunbolag AB ingår sex dotterbolag med olika verksamheter samt hälftenägda Kalmar Energi och Kalmar Öland AirPort. 

Våra kunder är boende och företag i Kalmar men även besökare i regionen. Tillsammans är vi 230 anställda (+110 på Kalmar Energi), som arbetar inom områden du möter i det vardagliga livet. Vi erbjuder tjänster och service inom bostäder, lokaler, hamn, vatten, kommunikationer, besöksnäring, kunskapsintensiv företagsverksamhet, el, värme och biobränsle.

Helheten av våra ansträngningar syftar till något större än summan av delarna, då vi sammantaget bidrar till viktiga förutsättningar för ett bra och fungerande liv i kommunen. Resultat i form av nöjda kunder och en effektiv organisation är vår högsta prioritet.

Genom alla dagliga kontakter och vårt strategiska planeringsarbete har vi också möjlighet och ansvar för att påverka uppfattningen om Kalmar och Kalmars utveckling på sikt.

Detta vill vi också hela tiden bli bättre på.

Kontakt

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I verksamheten, som omfattar öppen förskola, förskola, grundskola, fritidshem och särskola, finns cirka 8 500 barn ...

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott, plan...

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla Kalmar kommuns invånare och de som besöker vår ko...

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilt boende och andra stödinsatser till äldre personer

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, GIS, mätning, energirådgivning,...

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ser till att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, transport-, v...

Socialförvaltningen

Hit kan barn och ungdomar och deras familjer samt vuxna vända sig för att få stöd och hjälp.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun.

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Senast uppdaterad: 23 juni 2020
Publicerad: 13 juni 2017