Vad gör kommunen?

Har du någonsin funderat över vem som ordnar så att det kommer vatten ur kranen hemma? Eller möjliggör utbildning för barn och vuxna här i Kalmar? Svaret är: kommunen.

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har åtta olika förvaltningar

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Publicerad: 9 april 2021