Vad gör kommunen?

Har du någonsin funderat över vem som ordnar så att det kommer vatten ur kranen hemma? Eller möjliggör utbildning för barn och vuxna här i Kalmar? Svaret är: kommunen.

Fler sidor inom kommunens organisation

Förvaltningar och bolag

Kalmar kommun har sju olika förvaltningar

Kommunalråd och oppositionsråd

Kalmar kommun har fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige

Revisorer

Kommunens revisorer är utsedda av fullmäktige med uppdrag att granska

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Publicerad: 9 april 2021