Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har avvecklats

Den 1 juni 2023 flyttades ansvaret för verksamheten över till Kalmar kommuns fackförvaltningar – omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Nämnden är kvar och jobbar med landsbygdsutveckling i hela kommunen.

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023.

Landsbygdsutveckling i Södermöre

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen