Södermöre kommundelsförvaltning

Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning har avvecklats

Den 1 juni 2023 flyttades ansvaret för verksamheten över till Kalmar kommuns fackförvaltningar – omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Nämnden är kvar och jobbar med landsbygdsutveckling i hela kommunen.

Södermöres webbsidor ligger kvar ett tag framöver tills den nya verksamheten för landsbygds-och demokratiutveckling är igång.

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023.

Landsbygdsutveckling iSödermöre

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid

Film från härliga Södermöre

Vår landsbygd genomsyras av sammanhållning, fin gemenskap, ett rikt föreningsliv, entreprenörskap och en positiv an

Kommundelsnytt

Södermöre kommundelsnytt 2019-2021

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati

Bilder från underbara Södermöre

Under 2020 efterlyste vi vackra bilder från Södermöre, här hittar du alla bilder som skickades in