Destination Kalmar AB

Destination Kalmar utvecklar, profilerar och marknadsför Kalmar som besöksmål tillsammans med näringslivet.

Bolaget anordnar också evenemang i Kalmar kommun, har turistbyråverksamhet och driver gästhamnen i Kalmar.

Bolaget ansvarar för och driver Kalmar Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk.

Den 1 januari 2008 gick Destination Kalmar AB, Kalmarturism AB och Kalmar Slott AB samman i ett gemensamt bolag, Destination Kalmar AB.

Destination Kalmar är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Ulrick Hultman.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 13 juni 2017