Kalmar Vatten AB

Kalmar Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten och rena avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmarsund.

Bolaget sköter också dagvattenhanteringen.

Kalmar Vatten AB ägs av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Thomas Bergfeldt.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 december 2021
Publicerad: 13 juni 2017