Samarbete för ett klimatneutralt Kalmar

Vi tror på att inspirera andra och att inspireras av varandra för att tillsammans skapa en bättre framtid.

Lokala Klimatkontrakt är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att företagen vill bidra med åtgärder som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen för att Kalmar ska nå klimatneutralitet till 2030.

Så här långt har följande företag signerat:

 • Climate recovery
 • Handelsbanken
 • Lackeby Products
 • Länsförsäkringar i Kalmar län
 • PoE Fastigheter
 • Riksbyggen
 • Skanska
 • Stena Recycling
 • Widéns Åkeri
 • SEB
 • Ingegerds ostkaka
 • Scanomat
 • Kalmarsalen
 • Kobani AB
 • Telin rekrytering
 • More Biogas
 • Gardonomix

Fler sidor inom vad krävs för att kalmar ska bli klimatneutralt?

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Visa att ni som företag har ambition att vara med och bidra till det lokala arbetet.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 5 juli 2024
Publicerad: 13 februari 2023