Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Förnybart, fossilbränslefritt, klimatneutralt och hållbart

Vad menar vi när vi pratar om förnybart, fossilbränslefritt, klimatneutralt och hållbart? Vad innebär en koldioxidbuget?