Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Bakgrund till Klimatneutrala Kalmar 2030

Nu krokar vi arm – med invånare, medarbetare, näringsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter.

Förnybart, fossilbränslefritt, klimatneutralt och hållbart

Vad menar vi när vi pratar om förnybart, fossilbränslefritt, klimatneutralt och hållbart?

Vad krävs för att Kalmar ska bli klimatneutralt?

Det krävs insatser och förändringar av oss alla, för det är med kraften av många vi kan nå ända fram.

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Visa att ni som företag har ambition att vara med och bidra till det lokala arbetet.

Innovation, nytänk och produktutveckling

Vi tror på att inspirera andra och att inspireras av varandra för att tillsammans skapa en bättre fr...

Nyheter

Evenemang

false