Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

God vattenstatus

Rent och giftfritt vatten är viktigt för Kalmars attraktivitet, för livskvalitet och turism. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade hav. Detta vill Kalmar kommun ändra på! Därför är ett av kommunens övergripande mål att vattendragen Kalmarsund successivt ska uppnå så kallad god status senast år 2027.

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulär konsumtion

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Publicerad: 12 mars 2020