God vattenstatus

Rent och giftfritt vatten är mycket viktigt för Kalmars attraktivitet, för turism, idrott och livskvalitet. Samtidigt är Östersjön ett av världens mest förorenade hav. Detta vill vi Kalmar kommun ändra på!

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt...

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 12 mars 2020