Vad krävs för att Kalmar ska bli klimatneutralt?

Det krävs insatser och förändringar av oss alla, för det är med kraften av många vi kan nå ända fram.

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Visa att ni som företag har ambition att vara med och bidra till det lokala arbetet.

Samarbete för ett klimatneutralt Kalmar

Företagen som signerat för ett klimatneutralt Kalmar och till stöd i det fortsatta arbetet

Övriga länkar