Klimatpriset

Kalmar kommuns klimatpris

Kalmar kommun delar genom vatten- och miljönämnden årligen ut ett externt klimatpris. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område.

Om priset

Syftet med priset är att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel. Tilldelningen av priset har också ett syfte att stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhället.

Priset består av 15 000 kronor samt ett diplom. Beslut om pristagare fattas av vatten- och miljönämnden. Pristagaren får också möjlighet att informera om sitt arbete hos vatten- och miljönämnden samt i kommunfullmäktige.

Kriterier för nominering

Nomineringar till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun.

Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation
eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område. Klimatpriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet.

Arbetet ska:

 • ha gett ett tydligt resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.
  Det kan handla om minskade utsläpp av växthusgaser, kolinlagring eller
  andra insatser som minskat verksamhetens klimatavtryck.

Eller

 • ha inspirerat andra till att på ett betydande sätt minska sin klimatpåverkan.
  Innovation och nya tankesätt ska premieras.

Alla utom vatten- och miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater.
Vi förbehåller oss rätten att premiera en insats som kommit till vår kännedom även på ett annat sätt. Vi förbehåller oss även rätten att avstå från att dela ut priset om tillräckligt underlag saknas.

Nomineringar

Måsskit – Kalmars kreativa återbrukscenter, Ivar Karlsson (Centralens Resebutik), Pontus Lord (Riksbyggen BRF Hagtorpet), Sensiot AB, Climate Recovery, Kalmarsalen, Tvättcenter.

Vinnare – Ivar Karlsson vid Centralens Resebutik i Kalmar

Vatten- och miljönämndens klimatpris 2024 går till Ivar Karlsson, vid Centralens Resebutik i Kalmar. Han har i snart 60 år jobbat i tågbranschen och främjat det hållbara resandet med tåg i både Sverige och Europa. Med sina över hundratals tågresor i Europa är han ett föredöme när det gäller att visa att det går att resa på andra sätt än med flyg.

Resenärer från hela Sverige vänder sig till resebutiken för att få hjälp med att boka tågresor ut i Europa. I olika sammanhang visar han på fördelarna med tåg som resval; utifrån ett miljöperspektiv, för det sociala umgänget som kommer på köpet - och inte minst för plånboken. För att citera Ivar själv: För att vi ska klara miljömålen är järnvägen Europas hopp.

Ivar Karlsson är en utmärkt ambassadör för det hållbara resande

Vinnare - Voxtorpsgården

Vatten- och miljönämndens klimatpris 2023 går till ett företag som vill både magen, Kalmar, klimatet, naturen och djuren gott. Karin och Jonas Lundqvist jobbar med att ha ett föredömligt livsmedelsföretag, med målet att uppnå en maximalt hållbar grisproduktion. Voxtorpsgården är ett ekologiskt lantbruk utan kemiska bekämpningsmedel och utan användning av klimattyngande handelsgödsel.

Vatten- och miljönämnden vill särskilt uppmärksamma gårdens arbete för att ställa om till 3 (4) Vatten- och miljönämnden PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2023-05-11 ett mer regenerativt sätt att bruka jorden, vilket medför lägre koldioxidutsläpp och friskare jordar.

På Voxtorpsgården odlas inte längre bara grödor utan det är god jordhälsa som odlas, vilket ger åkrar som står emot klimatförändringar bättre, binder koldioxid och levererar goda skördar i varierande väderförhållanden.

På gården trivs även pollinatörer, fåglar och smådjur i våtmarker och blommande habitat. Karin och Jonas Lundqvist undervisar gärna Kalmarborna om hållbart jordbruk genom grissafari och öppna hus-dagar. För ett klimatsmart, hållbart jordbruk med omsorg om folk, fä och frö tilldelas Voxtorpsgården Kalmar kommuns klimatpris 2023.

Vinnare - More Biogas

More Biogas är det lokala företaget som år efter år producerar hållbart drivmedel från traktens restavfall, gödsel och matavfall.

I en orolig värld håller de fast vid sina principer och säljer inte gas till överpris utan efter faktiskt produktionskostnad. Detta påskyndar omställningen eftersom bilister i Kalmar tryggt kan gå över till biogasbilar försäkrade om att det alltid finns lokal, prisvärd biogas från More Biogas.

Biogas innebär trippelmiljönytta då det tränger undan fossila bränslen, nyttjar energi från gödselbrunnar som annars skulle läckt ut metangas, vilket förbättrar våra kuster, då det bidrar till minskat näringsläckage. Dessutom breddar det den lokala lantbrukarens affärsupplägg. Aktuellt just nu hos More Biogas är ett forsknings- och provmiljöförsök med gödselseparering och även utbyggnadsplaner för ökad biogasproduktion. Genom att ytterligare stärka sin produkt kan lantbrukare bli mer oberoende av importerad konstgödsel (från ex. Ryssland) och bruka marken med lokalproducerad och cirkulär gödsel.

Nomineringar till klimatpriset 2021

Ida-Sara Andréen och Thom Renström Kalmar, David Berg & Helén Brändewall, Riksbyggen Sydost, Projektet Tranan 4, Projektledare Emma Järvholm Höglander, Cornelia Witthöft, Sofia Ekelund Fogelström, Joacim Rosenlund, Daphne Thuvesson, Hagby förskola tillsammans med Möregården.

Vinnare - Riksbyggen Sydost och projektledare Emma Järvholm Höglander

Att göra något för klimatet kan vara i det stora och det lilla. Av världens processer är endast 9 % cirkulära, resten är linjära där produkter slängs och inte återanvänds efter de har använts. En stor del i klimatarbetet är att istället sluta kretsloppet och ta tillvara på det som vi en gång redan lagt energi, kraft och möda på – alltså att tänka och agera cirkulärt. Inom byggsektorn finns mycket att göra och det kan handla om allt från att bygga i trä till smarta energilösningar. Det går också att återbruka byggmaterial och inventarier.

Att tänka nytt i en traditionell bransch och våga välja nya metoder som innebär att resurser kan användas igen och få nytt liv på en ny plats kräver både kreativitet, tid och vilja.

När de nya bostäderna ska att byggas på Tranan 4 (gamla Liljas) kommer delar av den gamla byggnaden att återanvändas. Ledstänger och tegel från de tidigare innerväggarna kommer få nytt liv i fastigheten medan mycket annat kommer till nytta hos andra. För sitt arbete både med att återbruka, men också för att visa på möjligheterna med den cirkulära ekonomin utser Kalmar kommun Riksbyggen Sydost och projektledare Emma Järvholm Höglander till årets vinnare av klimatpriset.

Nomineringar till Klimatpriset 2020

Widéns åkeri i Kalmar, Calmare Oas Café, Centralens Resebutik i Kalmar, Länsförsäkringar Kalmar län, Föreningen/nätverket Folk & Frö, Fridays for future, Elisabeth Zöttl (Fridays for future), Ljungbyåns vattenråd, More Biogas, Fanny Reje Franzén, Reko-ring Kalmar, Örjan Molander (Kalmar läns museum), Sofia Ekelund Fogelström (Svenska Kyrkan Kalmar), Eivor Andersson

Vinnare - Widéns Åkeri i Kalmar AB

Widéns åkeri arbetar i en av de för klimatfrågorna svåraste branscherna att komma till rätta med, nämligen transporter. Företaget är en pionjär som visar vägen för hur även denna verksamhet ska bli fossilfri. Alla förare är utbildade i Heavy ecodriving och Widéns har blivit utsedda till bästa eco-driveåkeriet i Europa. Fossilfritt bränsle i tanken är en självklarhet för syskonen Pierre och Malin Widén som äger och driver Widéns åkeri i Kalmar.

Vatten- och miljönämnden vill särskilt lyfta försöken med transportbranschens fossilfria framtidsbränsle som kan skönjas på Widéns där planen är att tanka flytande biogas i flera av bilarna inom kort. Företaget gasar på för att transportbranschen ska kunna bli fossilfri och visar på efterfrågan på lokalproducerat bränsle med restprodukter från hushåll och lantbrukssektorn som innebär både en klimat- och en övergödningssänka!
Om fler transportörer tänkte som Widéns i Kalmar skulle klimatvärstingen transporter snart vara ett minne blott. Widéns i Kalmar förtjänar att stå längst fram och visa resten av världen hur snål småländsk körning går till!

Min nominering till klimatpriset


Kontakt

 • Elvira Laneborg

  Hållbarhetsstrateg

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Nu krokar vi arm – med invånare, medarbetare, näringsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter. Med kraf

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Säg hej till TaGe!

Tage återbrukscontainer

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 maj 2024
Publicerad: 20 april 2020