Klimatpriset

Kalmar kommuns klimatpris

Kalmar kommun delar genom Vatten- och miljönämnden årligen ut ett externt klimatpris. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område.

Om priset

Syftet med priset är att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel. Tilldelningen av priset har också ett syfte att stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhället.

Priset består av 15 000 kronor samt ett diplom. Beslut om pristagare fattas av vatten- och miljönämnden. Pristagaren får också möjlighet att informera om sitt arbete hos vatten- och miljönämnden samt i kommunfullmäktige.

Kriterier för nominering

Nomineringar till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun.

Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation
eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område. Klimatpriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet.

Arbetet ska:

  • ha gett ett tydligt resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.
    Det kan handla om minskade utsläpp av växthusgaser, kolinlagring eller
    andra insatser som minskat verksamhetens klimatavtryck.

Eller

  • ha inspirerat andra till att på ett betydande sätt minska sin klimatpåverkan.
    Innovation och nya tankesätt ska premieras.

Alla utom vatten- och miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater.
Vi förbehåller oss rätten att premiera en insats som kommit till vår kännedom även på ett annat sätt. Vi förbehåller oss även rätten att avstå från att dela ut priset om tillräckligt underlag saknas.

Nomineringar till Klimatpriset 2020

Widéns åkeri i Kalmar, Calmare Oas Café, Centralens Resebutik i Kalmar, Länsförsäkringar Kalmar län, Föreningen/nätverket Folk & Frö, Fridays for future, Elisabeth Zöttl (Fridays for future), Ljungbyåns vattenråd, More Biogas, Fanny Reje Franzén, Reko-ring Kalmar, Örjan Molander (Kalmar läns museum), Sofia Ekelund Fogelström (Svenska Kyrkan Kalmar), Eivor Andersson

Vinnare - Widéns Åkeri i Kalmar AB

Widéns åkeri arbetar i en av de för klimatfrågorna svåraste branscherna att komma till rätta med, nämligen transporter. Företaget är en pionjär som visar vägen för hur även denna verksamhet ska bli fossilfri. Alla förare är utbildade i Heavy ecodriving och Widéns har blivit utsedda till bästa eco-driveåkeriet i Europa. Fossilfritt bränsle i tanken är en självklarhet för syskonen Pierre och Malin Widén som äger och driver Widéns åkeri i Kalmar.

Vatten- och miljönämnden vill särskilt lyfta försöken med transportbranschens fossilfria framtidsbränsle som kan skönjas på Widéns där planen är att tanka flytande biogas i flera av bilarna inom kort. Företaget gasar på för att transportbranschen ska kunna bli fossilfri och visar på efterfrågan på lokalproducerat bränsle med restprodukter från hushåll och lantbrukssektorn som innebär både en klimat- och en övergödningssänka!
Om fler transportörer tänkte som Widéns i Kalmar skulle klimatvärstingen transporter snart vara ett minne blott. Widéns i Kalmar förtjänar att stå längst fram och visa resten av världen hur snål småländsk körning går till!

Nomineringar till klimatpriset 2021

Ida-Sara Andréen och Thom Renström Kalmar, David Berg & Helén Brändewall, Riksbyggen Sydost, Projektet Tranan 4, Projektledare Emma Järvholm Höglander, Cornelia Witthöft, Sofia Ekelund Fogelström, Joacim Rosenlund, Daphne Thuvesson, Hagby förskola tillsammans med Möregården.

Vinnare - Riksbyggen Sydost och projektledare Emma Järvholm Höglander

Att göra något för klimatet kan vara i det stora och det lilla. Av världens processer är endast 9 % cirkulära, resten är linjära där produkter slängs och inte återanvänds efter de har använts. En stor del i klimatarbetet är att istället sluta kretsloppet och ta tillvara på det som vi en gång redan lagt energi, kraft och möda på – alltså att tänka och agera cirkulärt. Inom byggsektorn finns mycket att göra och det kan handla om allt från att bygga i trä till smarta energilösningar. Det går också att återbruka byggmaterial och inventarier.

Att tänka nytt i en traditionell bransch och våga välja nya metoder som innebär att resurser kan användas igen och få nytt liv på en ny plats kräver både kreativitet, tid och vilja.

När de nya bostäderna ska att byggas på Tranan 4 (gamla Liljas) kommer delar av den gamla byggnaden att återanvändas. Ledstänger och tegel från de tidigare innerväggarna kommer få nytt liv i fastigheten medan mycket annat kommer till nytta hos andra. För sitt arbete både med att återbruka, men också för att visa på möjligheterna med den cirkulära ekonomin utser Kalmar kommun Riksbyggen Sydost och projektledare Emma Järvholm Höglander till årets vinnare av klimatpriset.

Min nominering till klimatpriset


Kontakt

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulärt samhälle

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Klimatneutrala Kalmar 2030

Vi är en av de aktörer som tillsammans med Viable Cities kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 april 2021
Publicerad: 20 april 2020