Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Vill du som företag göra en insats för klimatet i Kalmar?

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Varför klimatkontrakt?

Hållbarhet är lönsamt. Det stärker varumärket, ökar kundlojaliteten och gör det lättare att attrahera kompetent arbetskraft. I en hållbar verksamhet finns en balans mellan ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Alla svar finns inte, men vi behöver våga, testa, lära och samverka.

Med Klimatkontrakt Kalmar lär vi oss av egna och andras erfarenheter för att nå framgång. Vi bygger långsiktigt och får kunskap, stöd och hjälp att lyckas bättre tillsammans. I kraften av många kan vi skapa en hållbar framtid.

Genom att underteckna klimatkontrakt Kalmar åtar vi oss att:

 1. Vilja
  Självklart vill vi ta ansvar för vår påverkan på klimatet!
 2. Lära
  Vi behöver kunskap om hur val vi gör i verksamheten påverkar klimatet.
 3. Göra
  Från ord till handling och vi genomför insatser som leder till minskade utsläpp.
 4. Dela
  Vi berättar om vad vi gör och inspirerar varandra med idéer, kunskap och erfarenheter.
 5. Mäta
  Vi mäter effekten av vårt arbete och utvecklar våra arbetssätt.

Genom att underteckna klimatkontraktet får ert företag:

 • Möjligheter att dela kunskap och erfarenheter på de träffar som arrangeras.
 • Tillgång till nätverk med andra företag som vill minska klimatpåverkan.
 • Inspiration och goda exempel från företag som minskar verksamhetens utsläpp.
 • Synas på projektsidan och i kommunikationsmaterial som beskriver det lokala klimatkontraktet.

Vi är redo att signera - tillsammans för ett klimatneutralt Kalmar 2030!

Fler sidor inom vad krävs för att kalmar ska bli klimatneutralt?

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Samarbete för ett klimatneutralt Kalmar

Företagen som signerat för ett klimatneutralt Kalmar och till stöd i det fortsatta arbetet

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Publicerad: 13 februari 2023