Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Du som är företagare i Kalmar kommun kan teckna ett lokalt klimatkontrakt. Med kontraktet visar du ambition samtidigt som du är med och bidrar till det lokala arbetet.

Syftet med klimatkontraktet, är att genom samverkan ta ett gemensamt klimatledarskap för att öka takten i klimatomställningen. Samarbetet syftar även till att höja kompetensen hos de aktörer som signerar.

Lokalt klimatledarskap innebär för signerande parter;

  1. en ambition att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet
  2. en integrering av klimatfrågan i organisationens huvudsakliga verksamhets- eller affärsstrategi
  3. en årlig uppföljning direkta och indirekta klimatutsläpp enligt metodik i GHG-protokollet
  4. att anta de årliga klimatutmaningar som är mest relevanta för att minska verksamhetens klimatpåverkan
  5. att stå upp för ett gemensamt lokalt arbete för klimatneutrala Kalmar 2030 och i bästa möjliga mån erbjuda mentorsskap till nya signerande parter inom samma bransch
  6. Påverka till omställning i de samarbeten och affärsrelationer som man har eller ingår

Är du intresserad av att teckna ett lokalt klimatkontrakt? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Med kraften hos många kan vi nå ända fram!

Fler sidor inom vad krävs för att kalmar ska bli klimatneutralt?

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Innovation, nytänk och produktutveckling

Vi tror på att inspirera andra och att inspireras av varandra för att tillsammans skapa en bättre framtid.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023
Publicerad: 13 februari 2023