Kalmars koldioxidbudget

En koldioxidbudget är en budget där koldioxid är måttenheten. Den beskriver den maximala volym koldioxid som kan släppas ut inom ett viss område, tillexempel Sverige eller Kalmar kommun, om vi vill begränsa jordens temperaturökning till en viss nivå.

Fler sidor inom vad krävs för att kalmar ska bli klimatneutralt?

Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt med nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Visa att ni som företag har ambition att vara med och bidra till det lokala arbetet.

Samarbete för ett klimatneutralt Kalmar

Företagen som signerat för ett klimatneutralt Kalmar och till stöd i det fortsatta arbetet

Publicerad: 7 november 2023